Zapytanie

Napisz Zapytanie

  • (w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą proszę podać nazwę, pod którą Klient działa, oraz jego imię i nazwisko; w wypadku spółki cywilnej proszę podać nazwę, pod którą spółka działa, oraz imiona i nazwiska wspólników)
  • (obok adresu można też wpisać numer telefonu lub telefaksu)
  • (na ten adres będzie przesyłana korespondencja do Klienta)
    (można wybrać jedną albo obie możliwości)
  • (dotyczy tylko Klienta prowadzącego działalność gospodarczą; jeżeli Klient ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, lecz poza Polską, proszę podać numer identyfikacyjny VAT EU)
  • (proszę pisać w sposób jasny, szczegółowy i wyczerpujący, nie pomijając nawet faktów, które wydają się nieistotne)

Facebook

Twitter