Zakres usług

Zakres Usług

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz pozostałymi instytucjami i podmiotami na terenie całej Polski.

PRAWO SPÓŁEK

Pomoc prawna w procesie tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji w tym zastępstwo procesowe…

Czytaj Więcej >
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,  w  tym tworzenie i opiniowanie treści…

Czytaj Więcej >
PRAWO SPADKOWE

Sporządzanie i opiniowanie treści kontraktów na etapie rokowań dotyczących ich zawarcia jak też treści umów już zawartych…

Czytaj Więcej >
PRAWO DO ODSZKODOWANIA

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach odpowiedzialności m.in. sprawców wypadków…

Czytaj Więcej >
PRAWO DO ODDŁUŻENIA

Reprezentowanie osób fizycznych przed sądem w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do umorzenia zobowiązań dłużnika…

Czytaj Więcej >
PRAWO KARNE

Obrona i reprezentacja przed organami ścigania i sądami powszechnymi w sprawach karnych i sprawach karnych skarbowych…

Czytaj Więcej >