październik 2013

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym w związku z nieuprawnionym wykorzystywaniem przez pracownika służbowego sprzętu komputerowego we własnej działalności gospodarczej (publikacja za Wolters Kluwer)....

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski należy pamiętać, iż z reguły, wiąże się ona z obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Zasady opodatkowania reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011...

Kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego. Prawnicy na bieżąco monitorują orzecznictwo sądów a także....