PRAWO SPÓŁEK

Pomoc prawna w procesie tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji w tym zastępstwo procesowe…

Czytaj Więcej >
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,  w  tym tworzenie i opiniowanie treści…

Czytaj Więcej >
PRAWO SPADKOWE

Sporządzanie i opiniowanie treści kontraktów na etapie rokowań dotyczących ich zawarcia jak też treści umów już zawartych…

Czytaj Więcej >
PRAWO DO ODSZKODOWANIA

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach odpowiedzialności m.in. sprawców wypadków…

Czytaj Więcej >
PRAWO DO ODDŁUŻENIA

Reprezentowanie osób fizycznych przed sądem w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do umorzenia zobowiązań dłużnika…

Czytaj Więcej >
PRAWO KARNE

Obrona i reprezentacja przed organami ścigania i sądami powszechnymi w sprawach karnych i sprawach karnych skarbowych…

Czytaj Więcej >